close

  • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
  • FOTOGALERIA I MULTIMEDIA

  • – Musimy nadać Partnerstwu ambitną wizję polityczną, która zawierać będzie konkretne cele do osiągnięcia w najbliższej i dalszej przyszłości. Musimy uznać europejskie aspiracje i europejski wybór naszych wschodnich Partnerów – powiedział minister Witold Waszczykowski podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego w Warszawie.