close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • MSZ W MEDIACH

 • Pod hasłem "Idea Europy Schumana” odbywa się w czwartek w MSZ debata współorganizowana przez Instytut Myśli Schumana. Tematem debaty jest społeczność narodów europejskich i współpraca w ramach wspólnoty narodów - podkreślił prezes instytutu prof. Zbigniew Krysiak.


  W debacie "Idea Europy Schumana: Wspólnota jako alternatywa dla federacji i organizacji międzynarodowej", wzięli udział m.in. wiceminister spraw zagranicznych Renata Szczęch, przedstawiciele Instytutu Myśli Schumana oraz ambasadorowie kilku krajów, w tym Węgier, Mołdawii, Ukrainy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym Ordo Iuris oraz założycielka fundacji Estera Miriam Shaded.


  Wiceminister Szczęch w swoim wystąpieniu podkreśliła, że obecnie znajdujemy się w bardzo istotnym momencie w historii integracji europejskiej. „Konsekwencje kryzysu ekonomicznego są wciąż elementem refleksji w Unii Europejskiej” – mówiła. „Zaledwie tydzień temu jeden z największych członków UE – Wielka Brytania – zaczął negocjacje ws. opuszczenia UE” – zauważyła wiceminister.


  Według niej obecnie UE będzie musiała zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest dla europejskiej wspólnoty Brexit. „Powinniśmy zacząć myśleć niekonwencjonalnie o integracji europejskiej” – stwierdziła. Zdaniem wiceminister Szczęch idea Europy Schumana to wartościowe źródło inspiracji do debaty o przyszłości Europy.


  Pytana przez PAP o najważniejsze, jej zdaniem, wyzwania dla UE zaznaczyła, że dotyczą one bardzo szerokich obszarów, w tym migracji, Brexitu, ale także kwestii wartości: poglądów społecznych, politycznych, religijnych. "Widzimy jak mocno odgrywają one rolę w obecnym świecie, oddziałując na każdy obszar funkcjonowania wspólnoty europejskiej" - dodała.


  "Deklaracja Schumana bardzo pomaga nam w tym, aby prowadzić w oparciu o wartości chrześcijańskie politykę naszego kraju właśnie wobec takich wyzwań na chwile obecną jak polityka migracyjna czy Brexit i chcemy propagować tę myśl" - zaznaczyła wiceszefowa MSZ.


  Jak mówiła, idee Schumana powinny być w większym stopniu podkreślane w polityce zagranicznej.


  Pytana przez PAP, czy wobec obecnych wyzwań dla Europy należałoby zmienić unijne traktaty odpowiedziała, że padają skrajne opinie, co do ewentualnych zmian traktatowych zaznaczyła, że jest sceptyczna, jeżeli chodzi o pomysły jakie pojawiają się w debacie w mediach, czego te zmiany miałyby dotyczyć. "Najważniejsze, aby przedyskutować i mieć pole płaszczyzny do tego, żeby ta rzetelna wymiana poglądów nastąpiła" - podkreśliła wiceminister.


  "Żebyśmy nie byli zaskakiwani decyzjami, tak jak często jest to robione np. przez Komisję Europejską, gdzie te decyzje są podejmowane bez wiedzy, bez rozmowy, bez analiz" - dodała.


  Jako przykład podała kwestię zmiany zasad funkcjonowania polskich przedsiębiorstw z branży transportu i logistyki. "Ja liczę na to, że Europa mądra, chrześcijańska, Europa zasad obroni się sama w dialogu między krajami o różnych interesach, o różnych poglądach" - stwierdziła wiceszefowa MSZ.


  Prof. Zbigniew Krysiak zaznaczył w swoim wystąpieniu, że głównym tematem debaty nie jest Unia Europejska, lecz społeczność narodów europejskich. „Chcemy zadać pytanie: jak możemy zbudować wspólnotę narodów i współpracować? Jak możemy zbudować wspólne relacje?” – mówił.


  Zaznaczył, że punktem wyjścia do rozmowy jest idea Europy Roberta Schumana.


  W rozmowie z PAP prof. Krysiak podkreślił, że planem Instytutu Myśli Schumana jest zorganizowanie serii systematycznych debat kwartalnych, które zostały rozpoczęte podczas I Europejskiego Festiwalu Schumana 13 maja b.r. w Wilanowie.


  "Chcemy zasugerować taką formułę, która by polegała na tym, że Instytut Myśli Schumana np. z ambasadą norweską, niemiecka, szwajcarską, luksemburską itd. po to, żeby w kolejnych debatach pokazywać, czy prowokować do wypowiedzi ludzi z tychże krajów, narodów, żeby pokazali te swoje narodowe wartości w kontekście uzasadniającym tezy o sensie tworzenia Europy wspólnoty narodów" - mówił.


  "Powstaje taka potrzeba zastanowienia się nad pewną propozycją, rewizją. Wielka Brytania wychodzi, być może niedługo inni wyjdą - to nie jest kwestia, że Wielka Brytania nie chce tworzyć relacji z innymi narodami w Europie. Po prostu to nie jest to, jest potrzeba właśnie układu wspólnotowego" - dodał profesor.


  Zaznaczył, że poniedziałkowa debata odbywa się w bardzo konkretnym kontekście. "Mamy ważne zagadnienia: Trójmorze, Grupa Wyszehradzka. W tej chwili to bardzo konkretna koncepcja. Przyjeżdża prezydent Stanów Zjednoczonych, który wydaje się widzieć w tej kwestii, w tym rozwiązaniu niezwykle ważną siłę, nie alternatywę, ale siłę, która będzie prowokowała do pewnego kapitalnego remontu funkcjonowania Europy" - zauważył.


  Prof. Krysiak ocenił, że obecnie można mówić o "gorszej roli" krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a jako przykład podał sprawę gazociągu Nord Stream 2, którego budowie sprzeciwia się Polska. "Schuman mówił o solidarność, a tutaj ta solidarność jest w sposób ewidentny łamana. Wydaje się, że trudno przemówić do rozumu, a zatem tworzenie takich koalicji jak Trójmorze czy V4 może będzie wreszcie zmuszała do innego myślenia w układzie tym, można powiedzieć, skostniałym" - dodał.


  Debata podzielona została na dwie części. W części drugiej, która odbywa się bez udziału mediów, zabiorą głos m.in. ambasadorowie, a całą dyskusję podsumują wiceminister spraw zagranicznych Renata Szczęch oraz prezes Instytutu Myśli Schumana.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: